Skip to main content
Skip table of contents

Vragenlijst voor problemen met de Phishing Report Button

Heb je onze supportpagina's doorgenomen en loop je nog steeds tegen problemen aan met de Phishing Report Button? Vul dan de volgende vragenlijst in en stuur je antwoorden naar support@sosafe.de
Hoe is Microsoft 365 geïmplementeerd? 

 • Alleen Microsoft 365

 • Office Microsoft met extra services op locatie (zoals AD-synchronisatie, Exchange On-Premise)

 • Exchange 2019/2016

Werkt de knop alleen voor sommige gebruikers of voor niemand? 
Zijn er overeenkomsten tussen de betrokken gebruikers, zoals  

 • Locatie

 • Netwerksegment

 • Exchange-server (Microsoft 365-mailbox of op locatie) 

 • (Lokale) beveiligingsbeleidsregels

 • AD-groepen 

Wat is de systeemconfiguratie van de betrokken gebruikers: 

Werkt de Phishing Report Button in Outlook Web Access? 
Werkt de Phishing Report Button in de lokale desktopclient van Outlook? 
Als er een fout optreedt…

Welke methode voor implementatie heb je gebruikt?
Installatie via …

 • Exchange-beheercentrum

 • Microsoft 365-beheercentrum

 • Lokale client

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.