Skip to main content
Skip table of contents

Van REST API naar Graph API migreren

ContentBody{} FormattedBody{value='

Algemene informatie over de migratie

Zoals in november 2021 is aangekondigd, wordt het gebruik van REST API wereldwijd volledig stopgezet door Microsoft in november 2022 voor alle klanten die Microsoft Exchange Online gebruiken. 

Dit betekent dat we overstappen op Graph API. We willen graag dat alle klanten die Microsoft Exchange Online (Cloud, MS365) overstappen van REST API op Graph API, zodat we dezelfde functionaliteit voor de Phishing Report Button kunnen aanbieden.

Wat is Graph API?

Graph API is een API in rust die door Microsoft is ontwikkeld. Dit is de nieuwe manier om te communiceren met de diensten van Microsoft 365. De API werkt op dezelfde manier als de REST API, maar voegt een extra authenticatie- en autorisatielaag toe. 
Wat betekent dit?

 • Dit betekent dat alles wat je als toepassing kunt doen, gebaseerd is op de gebruiker die met de toepassing omgaat. Zo hebben de gebruiker, beheerder en het bedrijf meer controle. 

 • Graph API is alleen voor gebruikers van MS365. Ben je dat niet, dan kun je Graph API niet gebruiken

Van Microsoft Overzicht van Microsoft Graph

Wie moet migreren naar Graph API?

Exchange Online (MS365) 
Alle klanten die de cloudoplossingen van Exchange Online gebruiken samen met een abonnement op Microsoft 365 raden we aan om voor november 2022 over te stappen op Graph API. De Phishing Report Button kan geen e-mailinfo meer weergeven als je de REST API gebruikt.   Afhankelijk van de instellingen kunnen klanten nog wel terugvallen op de EWS API. Maar we raden dit af, aangezien je zo de functies van de Phishing Report Button beperkt. Bekijk ons bijgewerkte overzicht over de compatibiliteit van de Outlook-client en server-API, zodat je de juiste API kiest voor jouw set-up.

Hybride implementatie Exchange On-Premise

Klanten die een hybride configuratie hebben (Microsoft 365 + Exchange On-Premises), kunnen tot juni 2023 de REST API gebruiken. Daarna worden alle REST API-aanvragen geblokkeerd door Microsoft. Neem contact op met Microsoft voor de migratiestappen. 

Je vindt hier het bijgewerkte overzicht van de compatibiliteit tussen de Outlook-client en de server-API: Compatibiliteit van de Phishing Report Button met de Outlook-client- en server-API

Van Microsoft | De REST API voor Outlook gebruiken (versie 2.0): REST API’s gebruiken voor toegang tot mailboxen in hybride implementaties van Exchange (verouderd) - Microsoft Graph  
Aanbevolen: We raden klanten aan om contact op te nemen met de klantenservice van Microsoft om op basis van hun configuratie op de juiste manier door te gaan.

De Phishing Report Button overzetten op Graph API

Disclaimer: Controleer of je systeem geschikt is voordat je overstapt op Graph API. Neem contact op met de klantenservice van Microsoft als je meer vragen hebt. 
De stappen voor de migratie:

 1. Download het nieuwe Graph-manifestbestand via de instellingen van de Phishing Report Button van de Manager. 

  • Phishing Report Button > Email Integrations > Phishing Report Button manifest

  • Stel ‘Manifest’ in op ‘Microsoft Graph ondersteunen’

  • Download Manifest file

 2. Werk de Phishing Report Button bij met het manifestbestand van Graph.

 3. Tijdens de installatie moet je machtigingen toekennen voor de mogelijkheden van de Phishing Report Button. We raden aan dat je alle gebruikers machtigt. Anders moeten alle gebruikers hun machtigingen apart krijgen na de update door hun aanmeldingsgegevens in te voeren. Na de installatie werkt de add-on nog steeds met REST API of EWS. Je stelt dit in de beheerinstellingen van de Phishing Report Button in. 

  • Let op: Vanwege technische beperkingen door Microsoft werkt dit niet voor mobiele apparaten. Gebruikers met een mobiele telefoon die problemen met de authenticatie ondervinden, zien een pop-up met de aanmeldingspagina van Microsoft. Hierop voeren ze hun aanmeldingsgegevens in om zichzelf te verifiëren. Ze hoeven dit maar een keer te doen.  

 4. Na installatie van het Graph-manifest raden we aan dat je 24 uur wacht. Daarna is de update geïmplementeerd voor alle tenantgebruikers. 

 5. Tot slot activeer je de Graph API in het beheer onder de instellingen van de Phishing Report Button. 

  • Bouton d'alerte phishing > Intégration des e-mails > Microsoft API

Verandert er iets voor eindgebruikers?

Er verandert niets voor eindgebruikers. 
Na de overstap op Graph API werkt de Phishing Report Button op dezelfde manier voor gebruikers. De processen en functies veranderen ook niet.

Moet de phishing simulatie worden onderbroken?

Tijdens de migratie hoeft de phishing simulatie niet onderbroken te worden, aangezien de overstap op Graph API maar een paar minuten duurt.

Worden EWS en REST API nog steeds ondersteund?

Ja, de Phishing Report Button blijft EWS en de REST API ondersteunen.

', representation=storage}

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.