Skip to main content
Skip table of contents

Technische informatie over de Phishing Report Button

De Phishing Report Button is een invoegtoepassing op basis van technologieën als HTML, CSS en JavaScript. Het is geen oude COM+ plug-in. Vanwege de gebruikte webtechnologieën kan de invoegtoepassing ook worden gebruikt in OWA (Outlook Web Access) of in de mobiele Outlook-apps.
De app wordt in de Exchange-omgeving ingevoerd via een manifestbestand. Dit bestand bevat alle configuraties voor weergave, toegangsrechten en verwijzingen naar de host van de invoegtoepassing. De Microsoft REST API (onPrem Setups), Graph API of EWS (Exchange Web Services) kunnen worden gebruikt als een interface voor Exchange Server. 
Bovendien ontvang je bij de knop een configuratiepakket van onze SoSafe-server wanneer je begint.

De invoegtoepassing benadert vooral de volgende eindpunten:

API:                                                

getCallbackTokenAsync (met isRest-vlag) 

Voor het ophalen van de toegangstoken

GET

/api/v2.0/me/messages/MESSAGEID      

Voor het ophalen van de e-mailkop

POST

/api/v2.0/me/sendmail    

Voor het verzenden van de e-mail

DELETE

/api/v2.0/me/messages/MESSAGEID

Voor het verwijderen van de e-mail

GET

/api/v2.0/me/messages/MESSAGEID/attachments/ATTACHMENTID

Voor het ophalen van een bijlage

EWS: 
getCallbackTokenAsync
makeEwsRequestAsync
Meer informatie vind je in de officiële documentatie van Microsoft:
https://docs.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.