Skip to main content
Skip table of contents

Wat is het verschil tussen persoonsspecifieke en anonieme beoordelingen in e-learning?

Bij de anonieme beoordeling van e-learning krijg je een algemeen beeld van het gedrag van de gebruiker. Je ziet bijvoorbeeld het aantal geregistreerde gebruikers (in absolute aantallen en in vergelijking tot het totale aantal gebruikers), het gemiddelde aantal voltooide modules en het gemiddelde resultaat.

Bij een persoonsspecifieke beoordeling krijg je voor elke gebruiker ook de volgende info:

  • De registratiedatum

  • Het aantal geslaagde modules

  • De score van de geslaagde modules

  • De optie om de certificaten centraal te downloaden

De beoordeling van de phishing simulatie gebeurt altijd anoniem.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.