Skip to main content
Skip table of contents

Hoelang worden gebruikersgegevens opgeslagen?

In het algemeen bewaren we gebruikersgegevens terwijl onze service wordt verstrekt. Na beëindiging verwijderen we ze definitief van ons systeem. Je kunt natuurlijk ook vragen dat we gegevens eerder verwijderen, bijvoorbeeld tijdens een lopende campagne.  

En je kunt individuele gebruikers handmatig deactiveren of verwijderen. Bij het verwijderen kun je alleen de gebruiker verwijderen van de lijst met gebruikers of ook het actieve account voor e-learning met de gekoppelde resultaten wissen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.