Skip to main content
Skip table of contents

Er zijn geen uitnodigingen voor e-learning verzonden/ik wil de uitnodigingen voor e-learning graag opnieuw verzenden.

Iedereen op de lijst met gebruikers kan zich registreren op https://elearning.sosafe.de/register. Je mag deze link intern delen. 

Als er problemen waren bij het verzenden van de uitnodiging, dan neem je contact op met onze klantenservice via support@sosafe.de.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.