Skip to main content
Skip table of contents

Mijn resultaten of de getoonde informatie zijn niet actueel

Ga als volgt te werk om je resultaten of de getoonde info opnieuw te laden:  
 

  1. Log uit bij het trainingsplatform van SoSafe (de knop Uitloggen rechtsbovenin) 

  1. Wis de cache van je browser (De cache van de webbrowser wissen

  1. Log opnieuw in bij het trainingsplatform van SoSafe: 

https://elearning.sosafe.de/   

Als je nog steeds een foutmelding krijgt, stuur dan een korte beschrijving (incl. een screenshot) naar support@sosafe.de  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.