Skip to main content
Skip table of contents

Ik kan het certificaat niet downloaden

Je moet eerst alle verplichte modules hebben voltooid voordat je het persoonlijke certificaat kunt downloaden. 

 

Als er sprake is van een fout tijdens het downloaden, ga je als volgt te werk:  
 

  1. Log uit bij het trainingsplatform van SoSafe (de knop Uitloggen rechtsbovenin)  

  1. Wis de cache van je browser (De cache van de webbrowser wissen)   

  1. Log in bij het trainingsplatform van SoSafe: https://elearning.sosafe.de/ 
     

Als je nog steeds een foutmelding krijgt, stuur dan een korte beschrijving (incl. een screenshot) naar support@sosafe.de

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.