Skip to main content
Skip table of contents

Wat is de SoSafe-ID?

Met de SoSafe-ID kun je gemakkelijk een groot aantal e-mailadressen in het systeem vinden en bijwerken.

Eerste probleem:

De records in ons systeem worden geïdentificeerd en toegewezen via het e-mailadres in Excel wanneer updates worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld mustermann@ihrunternehmen.NL in het systeem van SoSafe wordt bijgewerkt naar mustermann@ihrunternehmen.COM (Excel-bestand), dan kan deze toewijzing niet meer worden uitgevoerd via het e-mailadres.

Hier is een voorbeeld van een update via de SoSafe-ID:

  • Na het importeren van de gegevens via de Excel-sjabloon maakt het systeem automatisch op de achtergrond een SoSafe-ID voor elke gebruikersrecord. Deze gegevens kunnen hiermee uniek worden geïdentificeerd.

  • Voor de SoSafe-ID’s exporteer je de gebruikersgegevens als een .csv-bestand na het importeren.

  • Wijzig de e-mailadressen in het geëxporteerde .csv-bestand en upload het via Gebruikersbeheer, waaronder de SoSafe-ID in de gegevens.

  • Het systeem van SoSafe herkent de SoSafe-ID automatisch en gebruikt deze om de gebruikersgegevens uit het uploadbestand en het SoSafe-systeem aan elkaar te koppelen. Je kunt gewoon doorgaan met de import.

Het systeem geeft de SoSafe-ID weer in de toegewezen kenmerken, als deze wordt herkend. Als je wilt dat de gegevens worden herkend, controleer je of de naam van de kolom voor SoSafe-ID’s in het Excel-bestand niet is gewijzigd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.