Skip to main content
Skip table of contents

Waar vind ik de Phishing Report Button?

Op je Windows-pc of Mac vind je de Phishing Report Button in de Outlook-werkbalk. Om de knop te vinden op mobiele apparaten of in de Outlook Web App (OWA), selecteer je hieronder de naam van je apparaat.

PRB-where-desktop.jpeg
iPhone

Op de iPhone selecteert u het pictogram ... om het menu met de Phishing Report Button te openen.

PRB-where-iPhone.jpeg
Android

Selecteer op Android het ⋮-pictogram om het menu te openen met de Phishing Report Button.

PRB-where-Android.jpeg
Outlook Web App (OWA)

In de Outlook Web App moet je eerst het Apps pictogram :App_Folder: Apps selecteren om het menu te openen met de Phishing Report Button.

PRB-where-OWA.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.