Skip to main content
Skip table of contents

SCORM: Er wordt een fout weergegeven bij het gebruik van Internet Explorer bij het LMS van het interne bedrijf

Meestal raden we een moderne browser aan (Firefox, Chrome, Edge of een vergelijkbare optie). 
Maar als afzonderlijke tekens (zoals ë) niet juist worden weergegeven in Microsoft Internet Explorer (IE), dan kan dat het gevolg zijn van een compatibiliteitsprobleem met IE.

  1. Controleer of de optie Lettertype downloaden is ingeschakeld in de veiligheidsinstellingen van IE.

Ga hiervoor naar Internetopties. Selecteer het tabblad Veiligheid en klik op Aangepast niveau... Ga naar beneden naar Lettertype downloaden. 
(De standaardinstelling (Gemiddeld-hoog) is meestal geactiveerd.)

image-20240216-113649.png
  1. Zorg ervoor dat Unicode (UTF-8) is geselecteerd. 

Klik hiervoor op Weergeven en dan op Versleuteling.

image-20240216-113653.png

Let op:
Als je de weergave wilt instellen, moet de menubalk worden weergegeven. Is dat niet het geval, klik dan met de rechtermuisknop boven in de browser naast het geopende tabblad en vink Menubalk aan. 

image-20240216-113709.png

  Is de weergavefout niet opgelost? Neem dan contact op met de klantenservice van SoSafe via support@sosafe.de

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.