Skip to main content
Skip table of contents

Policy Management - FAQ

Kan ik zelf beleidsregels uploaden?

Op dit moment is dit in handen van de Customer Success Manager van SoSafe. Dus deel de beleidsregels met hem of haar.

In welke indeling kunnen beleidsregels worden geüpload?

Beleidsregels kunnen alleen in PDF-indeling worden geüpload.

Kan ik meer beleidsregels laten uploaden?

Ja, dat kan. Met het oog op de gebruikerservaring raden we je aan niet meer dan 5 beleidsregels naar een bepaalde campagne te uploaden.

Op welk moment krijgen cursisten de beleidsregels te zien?

Cursisten krijgen de beleidsregels direct te zien wanneer ze zich voor het eerst na activering van het beleid bij de interface voor e-learning aanmelden.

Kan voor een beleidsregel worden ingesteld dat kennisname ervan verplicht is?

Ja, je kunt instellen dat beleidsregels verplicht zijn. Dat wil zeggen dat cursisten het selectievakje 'Ik heb dit document gelezen en ga ermee akkoord' moeten aanvinken en vervolgens op Indienen moeten klikken. Daarna worden ze omgeleid naar de interface voor e-learning.

Kunnen cursisten de beleidsregels die ze hebben geaccepteerd, opnieuw inzien?

Nee. Zodra ze de verplichte beleidsregels hebben geaccepteerd of de niet-verplichte beleidsregels hebben overgeslagen, worden deze beleidsregels niet meer weergegeven. Cursisten kunnen ze dus niet opnieuw inzien

Wat moet ik doen als ik het beleid voor een specifieke gebruikersgroep wil weergeven?

Je Customer Success Manager maakt in dat geval een nieuwe campagne met die specifieke gebruikers en koppelt het beleid aan die campagne.

Worden beleidsregels altijd aan alle gebruikers toegewezen of is het mogelijk om te kiezen door welke gebruikersgroepen/individuele gebruikers elke beleidsregel moet worden gelezen?

Beleidsregels zijn gekoppeld aan campagnes. Pas na koppeling aan een campagne is een beleidsregel zichtbaar voor cursisten.

Kan ik een rapport over acceptatie van het beleid bekijken?

Ja, dat kan. In onze beheerinterface is een analysedashboard beschikbaar. Hier kun je een rapport downloaden als Excel-bestand.

Welke soort analyses kan ik bekijken voor beleidsregels?

Voor verplichte beleidsregels kun je zien wie ermee akkoord is gegaan, en voor niet-verplichte beleidsregels wie ermee akkoord is gegaan en wie niet. Dat komt omdat gebruikers in het laatste geval niet het selectievakje 'Ik heb dit document gelezen en ga ermee akkoord' hoeven aan te vinken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.