Skip to main content
Skip table of contents

M365 Defender: waarschuwing ‘Phish delivered due to an ETR override’ uitschakelen

ContentBody{} FormattedBody{value='

Als de waarschuwing ‘Phish delivered due to an ETR override  wordt weergegeven als gevolg van onze phishing simulatie, kun je de waarschuwing niet handmatig wijzigen. Neem contact op met de implementatiemanager/Customer Success Manager of met support@sosafe.de om dit probleem op te lossen. 
Je ontvangt een PowerShell-script dat SoSafe heeft ontwikkeld en waarmee een aangepaste regel wordt gemaakt. Deze regel is een aanvulling op de standaardregel van Microsoft die ervoor zorgt dat onze servers worden uitgesloten, maar de overige functionaliteit ongewijzigd laat.
Voor het uitvoeren van deze regel heb je de vereiste beheerrechten voor beveiliging en compliance in M365 nodig.
Uitvoeren: 

  1. Druk op de Windows-toets + typ PowerShell in het zoekvak.

  2. Voer PowerShell uit als beheerder.

  3. Kopieer en plak het script of voer het pad van het script in PowerShell in.

Belangrijk: Schakel na uitvoering van het script de standaardregel ‘Phish delivered due to an ETR override’ uit op https://security.microsoft.com/alertpoliciesv2. Jammer genoeg kun je dit niet via PowerShell doen.
De inhoud van dit artikel en de instructies zijn met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Vanwege het grote aantal verschillende computersystemen en de kans dat informatie verouderd raakt (bijvoorbeeld door updates) is SoSafe GmbH niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid of functionaliteit van de inhoud. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toepassing van deze inhoud.

', representation=storage}

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.