Skip to main content
Skip table of contents

Eenmalige aanmelding integreren met Google

Vereisten:  
Dit heb je nodig: 

  • Een abonnement op Google Workspace.  

  • Een actieve SoSafe-licentie met e-learning. 

Google SSO instellen
Je hoeft de implementatiemanager alleen te laten weten dat je Google SSO wilt. Deze configureert dan de e-learning en test de registratie met je

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.