Skip to main content
Skip table of contents

Installatiehandleiding voor Google Workspace

In dit document wordt beschreven hoe je de invoegtoepassing  SoSafe Phishing Report Button voor Google installeert wanneer je met Gmail werkt. 

Met de Phishing Report Button kunnen alle medewerkers e-mails rechtstreeks via hun Gmail-programma als poging tot phishing rapporteren. Als het gaat om een van onze gesimuleerde phishing e-mails krijgt de gebruiker bericht dat de poging tot phishing correct is herkend. Een gerapporteerde e-mail die niet door ons is verzonden, wordt automatisch ter beoordeling doorgestuurd naar de IT-afdeling. Je mag zelf een adres voor het doorsturen van de mail kiezen. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.