Skip to main content
Skip table of contents

Hoe kan ik onbedoeld verwijderde gegevens terugzetten?

Is het mogelijk om gebruikersgegevens te herstellen die per ongeluk zijn verwijderd?

Het is niet mogelijk om onbedoeld verwijderde gegevens terug te zetten. In overeenstemming met de AVG worden verwijderde gebruikersgegevens meteen gewist uit de database aan de back-end.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.