Skip to main content
Skip table of contents

Gebruikersbeheer: Bekende fouten en oplossingen

Fout

Oplossing

Het systeem herkent de bijbehorende Excel-kolom niet

Je kunt via de vervolgkeuzelijst de juiste Excel-kolom handmatig kiezen voor het vereiste kenmerk.   

Verkeerd gespeld e-mailadres 

Het systeem toont je onjuiste e-mailadressen, die je dan snel en gemakkelijk kunt corrigeren.

Het e-mailadres is dubbel

Het systeem toont je het dubbele adres en jij kunt de mogelijk dubbele gegevens bewerken.

Het e-mailadres kan niet worden gevonden in de database

Deze fout treedt alleen op als je items verwijdert. Corrigeer het e-mailadres als het een spelfout bevat of verwijder het uit de bewerking Verwijderen.

Een verplichte veld is niet ingevuld

Verplichte gebruikersgegevens worden gemarkeerd met een *. Controleer of al deze gegevens zijn ingevoerd in je Excel of voeg ze aan het systeem toe.

De kolommen TYPE of ACTIEF ontbreken

Dit zijn verplichte velden. Gebruik voor TYPE "Enkel adres" als je een enkele gebruiker toevoegt en gebruik "Groep / Collectief adres" als je een collectief adres toevoegt. Gebruik "Yes" voor kolom ACTIVE.

Adres staat niet op de toegestane lijst.

Een e-mailadres uit de upload staat niet op de toegestane lijst van je bedrijfsgegevens. Het domein van het e-mailadres moet zijn gemaakt als een toegestaan domein in de gegevens van het bedrijf.

De gebruikersgroep is te klein

Maak een nieuwe gebruikersgroep of wijs de gebruikers toe aan een bestaande groep. Je kunt deze stap ook overslaan. Maar dan zijn niet alle analysefuncties beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.