Skip to main content
Skip table of contents

Foutcodes voor Phishing Report Button

ContentBody{} FormattedBody{value='

Bij fouten van de Phishing Report Button worden codes vermeld om de technische oorzaak van de fout aan te geven. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende codes en de betekenis ervan: 
Foutcodes van Phishing Report Button
 

Code

Beschrijving

Mogelijke oplossingen

1

Kan licentie niet ophalen.

 • Implementatie bestand/URL

  • Ga na of je de juiste manifest-XML/URL van SoSafe hebt ontvangen.

 • AppSource

  • Je account is niet gekoppeld aan een Azure AD-tenant.

2

SoSafe Phishing-Reporting is niet geactiveerd voor je organisatie.

Zorg ervoor dat je over een actieve SoSafe-licentie beschikt.

3

Instellingen kunnen niet worden opgehaald uit de SoSafe-API.

Zorg ervoor dat de client toegang heeft tot alle vereiste SoSafe-resources:

4

Exchange-toegangstoken kan niet worden opgehaald.

Dit token is vereist voor toegang tot de mailbox van de gebruiker.
Zorg ervoor dat de client toegang heeft tot de vereiste Microsoft Exchange-services:

 • EWS of REST API is niet geactiveerd op de Exchange-server.

 • Outlook kan de URL van de Exchange-server niet bepalen.

 • Exchange-certificaten zijn verlopen.

5

Dit itemtype wordt niet ondersteund. Alleen e-mailberichten worden ondersteund.

Controleer of je over iets anders dan een e-mail probeert te rapporteren,
zoals een agenda-item of een SMTP-melding over een bericht dat niet kan worden bezorgd.

6

Laden van e-mail is mislukt.

7

Rapportage aan SoSafe-services is mislukt.

Zorg ervoor dat de client toegang heeft tot alle vereiste SoSafe-resources:

8

Rapportage aan SoSafe-services is mislukt.

Zorg ervoor dat de client toegang heeft tot alle vereiste SoSafe-resources:

9

Rapportage aan SoSafe-services is mislukt.

Zorg ervoor dat de client toegang heeft tot alle vereiste SoSafe-resources:

10

Verzenden van e-mail is mislukt.

 • Adressen van ontvangers zijn niet beschikbaar.

 • Machtigingen ontbreken.

 • REST API: controleer of de REST-API door de Outlook-client wordt ondersteund. Zie de compatibiliteitsmatrix.

11

Verwijderen/verplaatsen van e-mail is mislukt.

 • Machtigingen ontbreken.

 • De doelmap is niet beschikbaar.

12

Verwijderen/verplaatsen van e-mail is mislukt.

 • Machtigingen ontbreken.

 • De doelmap is niet beschikbaar.

', representation=storage}

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.