Skip to main content
Skip table of contents

Ik kan mijn e-mail voor de activering niet vinden

Als je je e-mailadres invoert op de registratiepagina (https://elearning.sosafe.de/register) en er wordt een pop-up weergegeven met de melding dat het account al bestaat, dan kun je de e-mail met de activering nog een keer aanvragen.  
 

Controleer wel of de e-mail met de activering niet in je spam terecht is gekomen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.