Skip to main content
Skip table of contents

Worden mijn e-mailgegevens gecontroleerd en opgeslagen door SoSafe?

Ja en nee. PhishAssist bestudeert de e-mail via je systeem op locatie, net zoals de Phishing Report Button van SoSafe via de e-mail werkt om het afzenderadres en het onderwerp van de e-mail te krijgen. Maar de enige entiteit die we bij SoSafe verzamelen, is een score die wordt gegenereerd doordat we de e-mailcontent vergelijken met een lijst van trefwoorden. De scores wordt vervolgens gehasht, zodat deze niet kunnen worden teruggeleid naar een gebruiker of e-mailadres.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.