Skip to main content
Skip table of contents

Wat is PhishAssist?

PhishAssist is een tool van de Phishing Report Button die gebruikers laat zien hoe ze phishing e-mails herkennen en rapporteren door het risico te berekenen van elke gerapporteerde e-mail met behulp van 4 verschillende evaluaties: het adres van de afzender, links, bijlagen en inhoud.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.