Skip to main content
Skip table of contents

Waar is PhishAssist te vinden?

PhishAssist is te bereiken via de Phishing Report Button. Nadat de gebruiker op de Phishing Report Button heeft geklikt, worden de resultaten van PhishAssist weergegeven op de eerste pagina, zodat de gebruiker de juiste beslissing kan nemen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.