Skip to main content
Skip table of contents

Kan het zijn dat een e-mail die is gemarkeerd als laag risico, toch een phishing aanval is?

Ja, dit is mogelijk. Houd er rekening mee dat PhishAssist hints geeft om het besluitvormingsproces van de gebruiker te ondersteunen, op basis van een geautomatiseerde analyse; het is niet bedoeld om de beoordeling van de gebruiker te vervangen of om de meldingsbeslissing namens de gebruiker te nemen en er mag niet uitsluitend op worden vertrouwd. SoSafe aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval van een onjuiste beoordeling door PhishAssist.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.