Skip to main content
Skip table of contents

Installatiehandleiding voor Exchange 2016

In dit document wordt beschreven hoe je de SoSafe Phishing Report Button als invoegtoepassing voor Outlook installeert wanneer je met Microsoft Exchange 2016 werkt.
Met de Phishing Report Button kunnen alle medewerkers e-mails rechtstreeks in hun Outlook-mailprogramma rapporteren als poging tot phishing. Als het gaat om een van onze gesimuleerde phishing e-mails krijgt de gebruiker bericht dat de poging tot phishing correct als zodanig is herkend. Een e-mail die niet door ons is verzonden, wordt automatisch ter beoordeling doorgestuurd naar de IT-afdeling. Je mag zelf een adres voor het doorsturen van de mail kiezen. Neem bij vragen gerust contact met ons op.  

Vereisten
Een van de volgende servers is vereist:
Exchange 2016 - versie 15.1.225.42 (RTM) of hoger
Exchange 2019
Verder heb je als het goed is een manifestbestand in XML-indeling (sosafe-manifest.xml) ontvangen. Dat bestand heb je nodig voor de installatie. Heb je het bestand niet ontvangen, dan kun je het zelf in Sosafe Manager downloaden via: Phishing Report Button > Email Integrations > Phishing Report Button manifest.
Na installatie kan de knop in de volgende programma's worden gebruikt:

  • Outlook 2013 voor Windows 

  • Outlook 2016 voor Windows 

  • Outlook 2016 voor Mac

  • Outlook 2019 voor Windows

  • Outlook 2019 voor Mac

Opmerking
Microsoft staat het gebruik van invoegtoepassingen in gedeelde mailboxen niet toe. Daarom kun je knop alleen gebruiken in persoonlijke mailboxen.

Installatie

Stap 1
Meld je aan bij het Exchange-beheercentrum en klik op het menu Organisatie. Open het tabblad Invoegtoepassingen. Gebruik het plusteken om de activiteit Toevoegen uit bestand te selecteren.

image-20240216-104047.png

image-20240216-104052.png

Stap 2
Selecteer het manifestbestand (sosafe-manifest.xml) dat je van ons hebt ontvangen en klik op Volgende.

image-20240216-104057.png

Stap 3
De invoegtoepassing moet nu worden vermeld in de lijst met geladen invoegtoepassingen. 

image-20240216-104102.png

Stap 4 
Klik op het potloodpictogram om de instellingen van de invoegtoepassing te bewerken. Schakel het selectievakje Deze invoegtoepassing beschikbaar maken voor gebruikers in de organisatie in. Selecteer een van de drie beschikbare opties:

  • Optioneel, standaard ingeschakeld. Met deze optie kunnen gebruikers de invoegtoepassing desgewenst uitschakelen.

  • Optioneel, standaard uitgeschakeld. Met deze optie kunnen gebruikers de invoegtoepassing desgewenst inschakelen.

  • Vereist, altijd ingeschakeld. Gebruikers kunnen deze invoegtoepassing niet uitschakelen. Selecteer deze instelling als je wilt voorkomen dat gebruikers de invoegtoepassing uitschakelen(aanbevolen door SoSafe).

image-20240216-104106.png

Met Exchange Management Shell kun je instellen dat de invoegtoepassing alleen beschikbaar is voor specifieke distributiegroepen. Hiervoor moet de betreffende distributiegroep in het Exchange-beheercentrum zijn geconfigureerd in het menu Ontvangers op het tabblad Groepen.

LET OP: De invoegtoepassing mag voor specifieke OnPremise-installaties naar maximaal 1000 gebruikers worden uitgerold. Je kunt kiezen tussen gebruikerslijsten met maximaal 1000 gebruikers of een uitrol naar alle gebruikers. Kies je voor de laatste optie, dan ben je nu klaar met de installatie.

Voer vervolgens de volgende opdrachten uit in Exchange Management Shell. Werk met een gebruiker met domeinbeheerbevoegdheden.

CODE
Get-App -OrganizationApp | Format-List DisplayName,AppId

 
Er wordt een lijst met invoegtoepassingen uitgevoerd. Zoek de invoegtoepassing SoSafe Phishing Reporting en kopieer de AppId.
Voer daarna de volgende opdracht uit. Vervang de tijdelijke aanduiding door de juiste distributiegroep:

CODE
$a = Get-DistributionGroupMember <Distributiongroup>

 
Voer tot slot de volgende opdracht uit en vervang de tijdelijke aanduiding door de AppId:

CODE
Set-App -Identity <AppId> -OrganizationApp -ProvidedTo SpecificUsers -UserList $a.Identity -DefaultStateForUser Enabled 

Voor een beter overzicht kun je invoegtoepassingen vermelden met de geconfigureerde eigenschappen:

CODE
Get-App -OrganizationApp | Format-List DisplayName,AppId,Enabled,DefaultStateForUser,ProvidedTo,UserList 

De uitvoer ziet er nu als volgt uit:

DisplayName:

SoSafe Phishing-Reporting

AppId:

e10f7be1-f108-4275-9387-ee5d8fa30c81

Enabled:

True

DefaultStateForUser:

Enabled

ProvidedTo:

SpecificUsers

UserList:

{SoSafeSRV.local/Users/Administrator, SoSafeTest.local/Users/…}

Belangrijk:
In het script worden de bevoegdheden alleen toegewezen aan gebruikers die tijdens het uitvoeren van het script lid zijn van de groep. Als je nieuwe gebruikers wilt toevoegen of gebruikers uit de groep wilt verwijderen, moet je het script opnieuw uitvoeren.
Wordt de gebruikersgroep regelmatig gewijzigd, configureer dan een taak om het script dagelijks uit te voeren. Dat kun je doen in de taakplanner van Windows.

Opmerking
De invoegtoepassing is beschikbaar in Outlook binnen 12 - 24 uur nadat je klaar bent met de bovenstaande stappen. 
 
Verwijderen
Wil je de SoSafe Phishing Report Button niet meer gebruiken, dan zijn twee eenvoudige stappen voldoende om deze te verwijderen.

Stap 1
Ga in het Exchange-beheercentrum naar het menu Organisatie en open het tabblad Invoegtoepassingen. Selecteer de invoegtoepassing SoSafe Phishing Reporting. Klik op het verwijderpictogram.

image-20240216-104115.png

Stap 2
Er wordt een pop-upvenster geopend waarin om bevestiging wordt gevraagd. Klik op Ja.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.