Skip to main content
Skip table of contents

Hoe zit het met de privacy van gegevens?

In overeenstemming met de AVG worden gevoelige en persoonsgegevens van gebruikers niet bewaard in de backend van SoSafe. De berekeningen worden volledig in de inbox van de eindgebruiker uitgevoerd. SoSafe GmbH verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens. PhishAssist is dus volledig AVG-compliant.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.