Skip to main content
Skip table of contents

Hoe worden klikfrequenties geëvalueerd en gegevens daarbij toch anoniem gehouden?

Er worden geen persoonsgegevens verzameld bij het uitvoeren en verwerken van de phishing simulatie. 

Daarom worden er geen gedragsgegevens (zoals klikken op links in de gesimuleerde phishing e-mails) gekoppeld aan persoonsgegevens, maar worden er willekeurig gegenereerde codes toegewezen en bij de gegevens opgeslagen. Het systeem voert deze anonimisering automatisch uit (privacy by design).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.