Skip to main content
Skip table of contents

Gebruikersbeheer: Algemeen

Als je wilt weten wie deelneemt aan de awareness-training van SoSafe, upload je de gebruikersgegevens in SoSafe Manager. Daar kun je de werknemersgegevens volgen tijdens de phishing simulaties en/of de e-learning. 
Je kunt het beheer van gebruikers op verschillende manieren aanpakken: 

  • Nieuwe gebruikers toevoegen

  • (Individuele) gebruikers verwijderen

  • Bestaande gegevens bewerken en bijwerken

  • De gebruikerslijst exporteren als een Excel-bestand

  • Gebruikerslicenties controleren 

Je hebt toegang tot gebruikersbeheer via het tabblad in SoSafe Manager User Management > Users:

image-20240216-124201.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.