Skip to main content
Skip table of contents

Configuratie van e-mailclients

In dit gedeelte leggen we uit hoe je de e-mailclients kunt optimaliseren waarop de awareness-campagne van SoSafe wordt geïmplementeerd. 
Je leest hier meer over: 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.