Skip to main content
Skip table of contents

Zijn de phishing e-mails van SoSafe gevaarlijk?

Nee, de e-mails zijn niet gevaarlijk. Het is niets meer dan een simulatie. Je persoonlijke of zakelijke gegevens komen op geen enkel moment in gevaar. Als je klikt op een link in een van de phishing e-mails, word je doorgeleid naar een leerpagina in je browser. Daar vind je meer gedetailleerde informatie over de simulatie en concrete tips over hoe je deze e-mail had kunnen herkennen als een poging tot phishing.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.