Skip to main content
Skip table of contents

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

In overleg met je werkgever en de functionaris voor gegevensbescherming van je bedrijf stellen we een lijst op met de e-mailadressen van alle medewerkers. Deze lijst bevat de juiste begroeting (meneer, mevrouw), voornaam en achternaam, e-mailadres, taal en een optionele toewijzing aan een groep gebruikers (bijv. een afdeling of vestiging). We hebben deze info nodig om de phishing simulatie uit te voeren.  

Je werkgever ontvangt een gecombineerde en anonieme beoordeling van wat het personeel met de e-mails heeft gedaan. Bij deze beoordeling kunnen werkgevers geen conclusies trekken over het gedrag van individuele personen. We verwerken alle gegevens alleen binnen het kader van de bestaande contracten met je werkgever (overeenkomst voor gegevensverwerking). Bij deze verwerking hanteren we uitgebreide maatregelen om alle gegevens te beschermen. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.