Skip to main content
Skip table of contents

Waarom wordt de simulatie uitgevoerd?

Alleen al in Duitsland leiden zakelijke spionage en cybermisdaad elk jaar tot 223 miljard euro aan verlies. Bij de meerderheid van deze incidenten beginnen deze aanvallen met een phishing e-mail. De ontvanger wordt gemanipuleerd om op gevaarlijke links of bijlagen te klikken, waarna de aanvallers toegang krijgen tot gevoelige bedrijfsgegevens of privé-informatie. Omdat we willen voorkomen dat zulke aanvallen tot schade leiden, is het belangrijk om alle medewerkers bewust te maken van de risico’s van phishing e-mails en hoe ze hiermee om moeten gaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.