Skip to main content
Skip table of contents

Krijg ik een certificaat voor het behalven van de training?

Ja, als geregistreerde gebruiker van ons platform voor e-learning kun je een persoonlijk certificaat ontvangen. Hiermee kun je aantonen dat je de modules voor e-learning hebt voltooid en de kennistests hebt doorlopen.  

Afhankelijk van hoe de e-learning is ingesteld, kun je je certificaat downloaden nadat je alle verplichte modules hebt gedaan of na de momenteel beschikbare vereiste modules. 
 

Als je vragen hierover hebt, neem je contact op met je contactpersoon bij SoSafe.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.